Evolution

Onze maatschappij verandert in een razend tempo en wereldwijd komen we steeds sneller tot nieuwe processen die andere vragen aan ons stellen en onze inzet verlangen.

Techniek brengt ons bijvoorbeeld in staat stuurloos dingen te bedienen, sneller informatie naar elkaar te verzenden en niet fysiek aanwezig te hoeven te zijn om toch met elkaar te vergaderen.

Nieuwe mogelijkheden, aanpassen van bestaande arbeids- en productieprocessen , de veranderende vraag van de markt ,inpassen van de bestaande arbeidskrachten in de nieuwe vraag van de markten, besparen op arbeidskrachten anders te werken.

Stilstand is achterstand omdat de wereld van vandaag morgen al weer verleden tijd is en de klanten van nu morgen naar de concurrent stappen als u niet leveren kunt wat zij nodig hebben.

Scholing en omscholing zijn hierbij de sleutelwoorden in het behouden van bestaande klanten, winnen van nieuwe klanten en bedienen op nieuwe segmenten van de markten.

In dat kader bieden wij u ons programma Evolution aan. Samen met u nemen we uw huidige doelstellingen en personeel door en stemmen hun nauwer op elkaar af.
Evolution gaat niet alleen in op deze vragen, ook betekent veranderende markten soms terugloop in vraag in en moet er gereorganiseerd worden of een vraagstuk beantwoord worden in verband met langdurig ziekteverzuim.

Wij kunnen met u tot de conclusie komen dat personeelsleden om- en bijgeschoold , extern overgeplaatst of nieuw vers personeel aangetrokken moeten worden en zo ja voor hoe lang.

Met eigen leer werktrajecten, onze interne en externe expertise en netwerken kunnen wij u een antwoord bieden op vragen als ;
Welke projecten zijn aflopend ? Zijn nieuwe projecten invulbaar met dezelfde inzet ? Om - en bijscholing van ons personeel nodig en zo ja hoe snel is dit realiseerbaar ?
Hoe snel kunnen wij mensen van buitenaf aantrekken ? Hoeveel tijdelijke vacatures zijn er voor hoe lang en kunnen wij dit zonder rompslomp van werving en selectie , vervanging bij ziekte enz, uitbesteden ?

Waar kan ik mijn mensen opleiden en werkervaring op laten doen, als wij zelf geen stageplekken hebben ? Waar kunnen mijn boventallig personeelsleden elders heen ?

Evolution kan in elke stap van het proces u hier antwoord en uw handvatten geven en uw organisatie hierin adviseren.