reorganisatie arbeidsongeschiktheid werving en selectie ontslagaanvraag fusie mediation detachering imterim salarisadministratie loonaangiften fucntioneringsgesprekken bemiddeling uitzendkracht outsourcing screening

PNS Consultancy Groep BV

Onze Missie:

Wij vinden het in een snel, sterk veranderde tijd als nu het van belang dat wij sterk en scherp kunnen inspelen op een snel veranderende arbeidsmarkt die vooral meer technischer gaat worden dan we ons nu kunnen voorstellen.

Daar zijn momenteel bijzonder veel ontwikkelingen gaande die binnen alle sectoren voor grote veranderingen zullen gaan zorgen waar wij nu en straks op willen blijven inspelen.

Waarbij iedereen een eerlijke kans moet krijgen deel te kunnen nemen naar zijn of haar vermogen.

Dit kan alleen succesvol zijn als wij alle ins en outs van de markten en klanten en onze kandidaten kennen, snel kunnen reageren naar klant en kandidaat bij de instroom, doorstroom en uitstroom.

Wij screenen onze kandidaten grondig en investeren in opleiding, carrièreplanning en persoonlijke groei in alle facetten die ons ter beschikking staan.
Door deze intensieve band kunnen wij onze klanten kwaliteit en een juiste match garanderen. En op elk projectduur adequaat inspelen.

PNS Consultancy Groep BV is een MVO bedrijf, die ov vervoer stimuleert, facturen electronisch verzendt, sociaal zwakkeren extra kansen biedt en werknemers continuïteit in inkomen
tracht te garanderen door te streven naar multi inzetbaarheid van haar werknemers.

Onze visie:

Ontzorgen is ons doel, dus geen gedoe met werving en selectie, bij ziekte vervanging, inwerken en begeleiden door onze coaches en optimale contactmomenten.

Wij leiden onze mensen intern op de werkvloer op en zorgen voor bij en omscholingsmogelijkheden, zodat onze mensen up-to-date, over relevante en parate kennis beschikken om uw missing link te zijn en uw bedrijf tijdelijk te komen versterken.

Wij hebben met diverse samenwerkingspartners en een eigen reïntegratie bedrijf diverse reïntegratie mogelijkheden en leer -en omscholingsoplossingen.

Als klanten ons benaderen willen wij door ons volledig gescreende kandidaten, inclusief hun c.v.,referenties en diploma's, binnen 24-48 uur kunnen aanbieden.

Met Flexibele voorwaarden, juiste kandidaat en minimale wachttijden, 24/7 bereikbaarheid, staan wij voor een optimale garantie in continuïteit van uw personeelsbezetting en volledig tot uw beschikking om u van dienst te kunnen zijn.


Voor MKB, middelgrote bedrijven, non profit en welzijnsorganisaties,industrie , softwareontwikkelaars - en leveranciers, haven en transport en zorginstellingen.