reorganisatie arbeidsongeschiktheid werving en selectie ontslagaanvraag fusie mediation detachering imterim salarisadministratie loonaangiften fucntioneringsgesprekken bemiddeling uitzendkracht outsourcing screening

PNS Consultancy BV

Mediation

Mediation is een beproefd middel bij het oplossen van geschillen die u samen met een van uw medewerkers heeft.
Als doel heeft uw medewerker en u de intentie uit het geschil te geraken en dat te doen d.m.v. een scheidsrechter die met een onafhankelijke kijk partijen nader tot elkaar brengt tot een voor beide aanvaardbare oplossing.

U heeft beide tevens de intentie na het geschil met elkaar door te gaan.

Een van onze consultanten kan uw medewerker en u hierbij van dienst zijn door intensief met u beiden aan tafel te zitten en te achterhalen welke problemen er zijn en wat de bandbreedte is waarbinnen consensus mogelijk is.
Wij doen na inventarisatie van de argumenten en mogelijkheden een of meerdere voorstellen aan u en uw medewerker als oplossing van het geschil.


Bemiddeling

Bij bemiddeling zal onze consultant op afstand optreden als bemiddelaar tussen een conflict tussen uw organisatie en een medewerker.
Het uitgangspunt is een acceptabel compromis te vinden in het lopend conflict om daarna ieder een andere weg in te slaan.