reorganisatie arbeidsongeschiktheid werving en selectie ontslagaanvraag fusie mediation detachering imterim salarisadministratie loonaangiften fucntioneringsgesprekken bemiddeling uitzendkracht outsourcing screening

PNS Consultancy BV

Het servicepuntwerk punt: Reorganisaties, ontslagprocedure, bemiddeling en reïntegratie


Elk bedrijf in financiële moeilijkheden ontkomt er haast niet aan na te denken over het wegsnijden van arbeidsplaatsen.
Reorganiseren is een poging om gezond verder te kunnen en soms is de situatie al dusdanig dat zelfs overgegaan dient te worden tot liquidatie van het bestaande bedrijf met het aanvragen van collectieve ontslagen.

Het doen van ontslagaanvraag is een specialisatie op zich.

Er komen vragen aan bod als herplaatsing, ontslagvergoeding, sociaal plan. Wat kunt u doen als een goed werkgever ?

Zijn er omscholingsmogelijkheden ? Kunnen mensen overgenomen worden door bijvoorbeeld een concurrent of collega organisatie ?

Hoeveel gaat het ontslag de organisatie kosten en is er voldoende geld ter beschikking ? Kan ik ergens subsidie aanvragen ?

Op al deze vragen kunnen wij u een antwoord bieden. Van het schrijven en uitvoeren van een reorganisatieplan, ontslagprocedure op gang brengen tot het meedenken en mee helpen zoeken naar ander werk voor uw overtollig personeel.

Voor u kunnen wij een sociaal plan opstellen waarin voor alle partijen helder vermeld staat wat de rechten en plichten zijn die men mag verwachten en voor welke periode deze van kracht zullen blijven.

Andersom is het ook mogelijk dat u in een groeifase zit en staat te springen om personeel.
Dit kunnen mensen zijn die reeds een andere baan hebben maar overbodig dreigen te worden, werkeloos zijn of een andere vorm van uitkering hebben.

Reïntegratie biedt tal van voordelen voor uw bedrijf.
Met u kunnen wij bekijken welke voordelen voor u gelden en of reïntegratie van een of meerdere personeelsleden voor u een optie kan zijn voor uw huidige personeelsbestand.

Heeft u vragen over een van deze onderwerpen en/of wilt u meer informatie ontvangen welke leerwerk trajecten - en andere herplaatsing- en omscholingsmogelijkheden kunt u met ons contact opnemen via ons contactformulier of ons telefonisch benaderen.