reorganisatie arbeidsongeschiktheid werving en selectie ontslagaanvraag fusie mediation detachering imterim salarisadministratie loonaangiften fucntioneringsgesprekken bemiddeling uitzendkracht outsourcing screening

PNS Consultancy BV

Detachering


Op dit segment richten wij ons met name op financieel administratieve, technische - en logistieke functies in het midden en hoge kader.

Wij koppelen opdrachtgever met de juiste werknemer.
Dit doen we volgens een geijkt en beproefde formule.
U kunt ons op verschillende wijzen inzetten en beschikken over een uitgebreid kandidatenbestand.

Met vooraf vastgelegde raamovereenkomsten bieden wij u de mogelijkheid via ons kantoor personeel in te huren om als overbrugging te dienen voor het definitief invullen van een openstaande vacature.

Het biedt u meer tijd en zekerheid om de operationele processen binnen uw organisatie geheel of in grote mate geruisloos door te laten gaan tegen vooraf overeengekomen tarieven.

Met u zoeken wij gelijktijdig naar een definitieve oplossing voor de openstaande vacature en laten bovendien de mogelijkheid aan u en de gedetacheerde kandidaat open na bewezen diensten met elkaar verder te gaan tegen een vooraf vastgelegde afkoopsom.

Ons uitgangspunt hierin is dat u maximale zekerheid heeft tegen minimale kosten.


U kiest bewust voor een interim kracht en zoekt zelf verder naar een geschikte kandidaat.

Wij hebben binnen ons bestand en netwerk een lijst met tientallen freelancers en zzp krachten die namens ons gedetacheerd kunnen worden voor allerhande functies van administratief medewerker t/m controller, senior administrateur en financieel directeur tot cultuur maatschappelijk werker, kinderopvang leidster,sociaal pedagogisch medewerker en van gediplomeerd verpleegkundige tot manager jongerenwerk.

Tijdens het wervingsproces heeft u behoefte aan een tijdelijke invulling die wij u kunnen bieden.

Met een andere tariefstelling kunnen onder dezelfde voorwaarden als met de raamovereenkomsten bij de uitzendkrachten kunt u gebruik maken van onze interim medewerkers.