reorganisatie arbeidsongeschiktheid werving en selectie ontslagaanvraag fusie mediation detachering imterim salarisadministratie loonaangiften fucntioneringsgesprekken bemiddeling uitzendkracht outsourcing screening

Legacy Uitzendbureau BV

Werving en Selectie


Uitgangspunt binnen de gehele procedure is dat u privé en zakelijk zo min mogelijk tot geen last ondervindt van de openstaande vacature die binnen uw organisatie is ontstaan.
Wij nemen de vacature en de wensen die u aan de kandidaten stelt vooraf met u door en bieden u maximale tijdsbesparing aan door het gehele proces van u over te nemen.

U kiest voor werving en selectie met een tijdelijke uitzendkracht op proef.

Wij hebben binnen ons bestand een databestand met uitzendkrachten beschikbaar.
Deze hebben in het verleden bewezen dat ze voldoen aan de zware eisen die wij aan de kandidaten stellen.

De eerste 3-6 maanden huurt u onze uitzendkracht in, waarna u deze tegen een gelimiteerd bedrag kunt overnemen.

In de extra lange proeftijd kunt u vaststellen of dit voor u de geschikte kandidaat is voor de openstaande vacature.

Uiteraard kunt u de kandidaat ook langer bij ons op de payroll laten verlonen.

Werkwijze :
U zoekt op korte termijn invulling voor een openstaande vacature.
Wij hebben met u een gesprek om te inventariseren naar welk soort kandidaat u op zoek bent en doen u een advies waar naar onze visie aan uw vraag kan worden voldaan.

Dit advies kan zijn dat wij binnen uw organisatie een oplossing kunnen aanbieden van opdelen en herverdelen van taken tot roulatie van taken en personeel.

Het alternatief advies leidt tot het opstellen een functieprofiel, een zoekopdracht en het aanbieden van kandidaten.
Met behulp van een beproefd selectieprocedure en een volledige screening worden de door ons geworven kandidaten uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Nadat wij de volledige overtuiging hebben dat deze zowel binnen het functieprofiel als het bedrijfscultuur past, zullen wij u een voorstel doen voor een gesprek op uw kantoor.
Daarbij zal een account manager bij aanwezig zijn, die u desgevraagd kan adviseren welke kandidaat na het gevoerde gesprek in zijn ogen de meest geschikte werknemer is.

Wij richten ons op functies in de sectoren lokale overheid, techniek, industrie, haven en transport.

Technische, logistieke, administratieve en management functies vanaf MBO+ niveau- wo niveau. Overige functies op alle niveaus.